Vágási ismeretek szakirány

Igény esetén a két éves képzés során filmes vágóasszisztenseket, televíziós vágókat képezünk.
A vágás a mozgóképes utómunka egyik legfontosabb folyamata. Ennek során a vágó a felvett kép- és hanganyagot szerkeszti, "összeszereli". Nyilvánvalóan itt nem pusztán a képek, jelenetek sorrendjének összeállításáról van szó. A vágó adja meg ezek ritmusát, dinamikáját. Az is a feladatai közé tartozik, hogy a mozgókép hangjait (párbeszéd, zaj, hangeffekt, filmzene) a szerkezetbe illessze.
 
A Werk Film Akadémia résztvevői gyakorlataik során a digitális vágással, ezen belül is részletesebben az Avid rendszerrel ismerkednek meg. A képzés alapvetően a rövid filmes és televíziós műfajokra (kisjátékfilm, reklámfilm, dokumentumfilm, riport stb.) koncentrál. A második évben a résztvevők megkapják azokat a műszaki ismereteket is, amelyek birtokában vágóasszisztensként, televíziós vágóként oldhatnak meg feladatokat.
 
A vágásnak csupán egy része a manuális munka, a megfelelő szoftverek használata: a film valójában a vágó fejében születik meg. Ezért a Werk Film Akadémia olyan átfogó filmnyelvi, filmtörténeti ismereteket ad, amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a vágó meg tudja határozni, milyen stílusban, milyen koncepció mentén kell haladnia. A képzés része annak bemutatása is, miként épülnek egymásra a mozgóképes munka fázisai, milyen együttműködés van a stáb tagjai között.
Megértik a jelentőségét a felvételi és utómunka technikai összehangolásának. Megismerik a legkorszerűbb képi és hangi utómunkálati lehetőségeket.
 
Haladó évben a vágás/szerkesztés szakirányon belül is hangsúlyos a történetmesélés, a filmelemzés és a műfaji ismeretek. Itt azonban meghatározóak a haladó vágási ismeretek és az utómunka feladatainak, rendszerének megismerése.   
 
A szakot modulonként 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.

Jelentkezem erre a szakra »

Tematika

Első év

1. modul:

Vágás- és montázselmélet (mellette filmelmélet, filmtörténet, filmes formanyelv, filmes angol, operatőri alapok). A vágás a Baraka című filmben (elemzés)

Gyakorlat: szemeszter végén ismerkedés az Avid-del
A vágási ismeretekhez oktatási segédletként egy DVD tartozik, amelyen a hallgatók megkapják a freeware vágóprogramot, a gyakorlaton összerakandó részleteket, valamint a tárgyhoz tartozó jegyzetet.
1. Bevezetés - mi a vágás, mi a montázs? A filmvágás története
2. Filmtechnikai alapok I. - A mozgókép elmélete, látásperzisztencia elve, celluloid születése és a tudományos célra használt fázisfotók - Muybridge, mozgás ábrázolásának igénye, a folyamatos mozgás érzékeléséhez szükséges minimális kockaszám, vetítéskettőzés, a félkép elve
3. Technikai kifejezőeszközök I. - elbeszélés, narráció (expozíció-kidolgozás-megoldás)
4. Technikai kifejezőeszközök II. - hatáskeltés, expresszió
5. Technikai kifejezőeszközök III. - kamera helyzete, plánozás és kompozíció, kameramozgások és optikamozgások
6. Technikai kifejezőeszközök IV. - világítás, térábrázolás, mélységélesség
7. Montázselméletek I. (kezdetek) - Porter, Griffith, francia avantgarde: Abel Gance, Epstein, orosz montázsiskola: Lev Kulesov, Pudovkin, Dziga Vertov
8. Montázselméletek II. (orosz expresszionista montázsiskola) - Eizenstein, montázs fajtái (metrikus, ritmikus, tonális, szupertonális, intellektuális)

Továbbá:

1. Filmötlettől a forgatókönyvig
2. A rövidfilm műfaji és formai sajátosságai
3. Dramaturgia, forgatókönyvírás - Az irodalmi forgatókönyv
4. Karakterek megformálása
5. Technikai forgatókönyv ? rendezői elképzelések, technikai instrukciók
6. A cím, főcím
7. Stábszervezési ismeretek: hierarchia, részlegek, kompetenciák
8. Színészvezetés
9. Rendezési ismeretek
10. Operatőri ismeretek: kameratípusok, kiegészítők, kompozíciós alapismeretek
11. Filmelmélet
12. Díszlet és látvány
13. Dokumentumfilm-műfaji ismeretek
14. Operatőri ismeretek
15. Filmhang
16. Filmzene

2. modul:

1. Filmtechnikai alapok II. - Filmtechnikák - mi a perforáció? 8-16-35-70 mm-es film, filmkamerák, képformátumok
2. Filmtechnikai alapok III.- Videotechnikák - a képbontás elve, a televízió működési elve, szinkron jel, a videó kamerák működési elve, képbontó eszközök, a videojel felépítése, a színes televíziózás, alapsávi jelek (RGB, YUV), a színes televíziózás, a színes szabványok (ntsc, pal, secam)
3. Filmtechnikai alapok IV. - Digitális technikák - digitális videó, mintavételezés, digitális sugárzás, HDTV, digitális videó formátumok (AVI, Quick time, MPG1;2)
4. A hang - a hang dramaturgiai szerepe, hang-utómunka, diagonális és nem diagonális hang, hanghíd, zörejezés, atmoszféra
5. Vágástípusok - éles vágás, áttünéses vágás, blendés vágás, trükk vágás
6. A vágás technikai eszközei - Steenbeck asztal, lineáris videó vágás, non-lineáris vágás
7. A tengely fogalma ? dialógus-rögzítés és vágás, a blikkzűr fogalma, elkerülése

Második év:

vágás mesterkurzus.

A szak tanárai

A szak vezető tanára:

Hargittai László (Pamacs)

További tanárok:

Breckl János, Dubóczky Erzsébet, Czető Bernáth László, Csernai Judith, Grósz Artúr, Hajdu Szabolcs, Hargittai László, Horvát János, Jánoskuti Márta, Kovács M. András, Kolosi Péter, Kovács M. András, Kováts Mihály, Lengyel Zsolt, Lovas Balázs, Makó Mari, Muhi Klára, Réz András, Sós Ági, Soós Péter, Szabolcs János, Szalai András, Szalai Kriszta, Paszternák Ádám, Várhegyi Rudolf, Varró Attila, Zákonyi Tamás, Zilahy Tamás

Mentor

Dubóczky Erzsébet, vollart@gmail.com

Képzési díj

260 000 Ft/félév. A Werk biztosítja a részletekben történő fizetést. A tandíjbefizetéssel minden résztvevőnek biztosítjuk a szakok közötti átjárhatóságot, más szakokra való áthallgatást.

Végzettek véleménye