WERK FILM AKADÉMIA

A WERK FILM AKADÉMIA LEÍRÁSA

A Werk Film Akadémia elsősorban nem művészeket, hanem szakembereket képez. A filmkészítés technikáit elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül ismerheti meg minden film iránt érdeklődő, kreatív ember. A WFA ezért korosztálytól függetlenül az érettségizőket, a filmszakma iránt érdeklődő idősebb generációt, és a már filmes tapasztalattal rendelkezőket is várja.

A kurzusokon a résztvevők az előadások és gyakorlatok alkalmával megismerhetik a filmforgatás menetét, a produkciók előkészítésének fontos fázisait, a különböző szekciók munkáját, egymáshoz fűződő viszonyát, megtapasztaljákmeghozott döntéseik következményeit, az utómunkán át egészen a bemutatóig. Az elméleti oktatás mellett a forgatásokontapasztalt filmes szakemberekkel kerülnek közvetlen munkakapcsolatba.

Cél, hogy a WERK-ben végzettek egy produkcióban, stábban önállóan, szakszerűen tudják ellátni feladatukat.Amennyiben pedig ambíciót és tehetséget éreznek magukban, tudják, hogy milyen szakmai fogásokat, technikákat alkalmazzanak, és milyen fórumokhoz forduljanak egy-egy projekt megvalósításához.

A WFA KÉPZÉSI RENDSZERE

1 + 1

Az 1 (alapozó) +1 (mesterkurzus) tanév során a Werk felkészít a filmszakmába való belépésre.Főbb tárgyak: filmnyelv, műfajok, történet, filmzene, werkshopok, prezentációs és pitching technikák. A második szemeszter (modul) egy intenzív húszórás gyakorlati kurzussal indul, ahol kamerakezelési, vágási technikákat gyakorolhatnak a hallgatók konkrét feladatokon keresztül stúdióban és Avid vágó programmal felszerelt vágóstúdióban.A második modulban az általános filmes képzés keretében a résztvevők minden szakra gyakorlati és elméleti betekintést nyerhetnek, miközben a vizsgafilmeketkiscsoportokban dolgozzák fel a szaktanárokkal.Vágó, producer, forgatókönyvíró és rendező önálló szakirányokat is tudunk indítani, szakonként 10 fő jelentkezése esetén. Ebben az esetbenkülön szakirányú órarendeket állítunk össze.

Az első év végén a kialakult stábok egy-egy rövid filmet készítenek és prezentálnak. Ezek jól beharangozott nyilvános vetítéseken, szakmai közönség előtt, többnyire a Toldi moziban kerülnek bemutatásra.

A második (mesterkurzus) évben a résztvevők már szinte teljes egészében forgatási helyzeteken keresztül gyakorolhatják a filmkészítést. Stábot alkotnak és az év során több saját produkciót is elkészítenek. A Werk műfaji filmek készítésére ösztökéli résztvevőit. Először általában a félelem, szorongás, ijedtség témakört járja körül, tehát horror, thriller, krimi, vagy film noir, majd a vígjáték műfajában preferálja az alkotásokat.

A mester évre a filmszakmában már gyakorlott jelentkezők is csak felvételi után juthatnak be.

Az oktatás időtartama: alapozó és haladó éven is két modul, egy modul 12 hét, 12 óra/hét, összesen évi 288 elméleti és gyakorlati óra.Az oktatás általában hétfő, szerda és pénteki napokon zajlik 17.00-20.30-ig.

A képzésben végzettek olyan tanúsítványt - Werk Pass-t - kapnak, amely a képzés elvégzését igazolja A filmes szakma elmélete és gyakorlata - alapozó illetve A filmes szakma elmélete és gyakorlata - Mesterkurzus megnevezéssel. Tartalmazza, hogy a végzett a képzésben mely tanároktól és mit tanult, valamint a gyakorlati helyeket és filmeket,melyekben részt vett.

A képzéshez legközelebb 2016 szeptemberében lehet csatlakozni. A képzésre a felvételi folyamatos, online jelentkezés ITT.

A WFA képzési díja alapozó és haladó éven: bruttó 260 000 Ft/modul. A Werk biztosítja a részletekben történő fizetést.A tandíjbefizetéssel minden hallgatónak biztosítjuk a szakok közötti átjárhatóságot, más szakokra való áthallgatást.

A WFA szakmai vezetője: Dubóczky Erzsébet vollart@gmail.com T: 0630 460 2225

Rendezés-filmírás

Ez a legkomplexebb munkakör a filmes stábon belül. Tisztában kell lennie minden szekció tevékenységével, az előkészítés, a gyártás, az utómunka minden fázisával és azok időzítésével.


Vágási ismeretek

A végzett vágó Ismeri a megfelelő felvétel - kép- és hangrögzítési technikákat, a kép kompozíciók fajtáit, tisztában van a kameramozgásokkal, elsajátította a vágás elméleti ismereteket, vágóprogramokat használ megfelelő vágási gyakorlat birtokában.


Gyártási - Produkciós ismeretek

Olyan szakemberek képzése, akik egy gyártási folyamatot átlátva tisztában vannak a különböző fázisok koordinálásával, látják a szervezési részlegek közti kapcsolódásokat, az érdekeket összehangolva vesznek részt a produkció megvalósításában.


Hangmester képzés


Naplóvezető (Scripter)


Filmes mesterképzés