Vári GyörgyVári György

Kritikaírás

Vári György 1978. október 1-jén született Budapesten.
2002-ben kapott tanári és bölcsészdiplomát a Pécsi Tudományegyetem magyar szakán, a 2002-es év őszén kezdte meg Phd-tanulmányait az Irodalomtudományi Doktori Iskola narratológiai alprogramjának nappali tagozatos, ösztöndíjas hallgatójaként. Tanulmányai, kritikái 1999 óta jelennek meg többek között az Alföld, a Holmi, a Jelenkor, a Kritika, a Pannonhalmi Szemle, a Kalligram, a Forrás, a Szombat, a Magyar Narancs és az Élet és Irodalom hasábjain. A 2004/2005-ös tanévben a stockholmi Paideia The European Institute of Jewish Studies hallgatójaként két szemesztert Svédországban töltött. Egyetemi évei alatt demonstárorként, később pedig Phd-tanulmányai során előadásokat tartott Kertész Imre és Lengyel Péter prózájáról, a magyar családregény történetéről a Rozsdatemető-től a Javított kiadás-ig, illetve Ottlik Géza, Mándy Iván és Örley István írásművészetéről. A 2003 - 2004-es évben a József Attila Kör világirodalmi sorozatszerkesztőjeként dolgozott, szerkesztésében 3 könyv látott napvilágot magyarul. Két könyve jelent meg, egy Kertész Imre életművét tárgyaló szerzői monográfia (Kijárat kiadó, 2003) és egy kritika és tanulmánygyűjtemény a Kalligram kiadónál 2004-ben, Az angyal a részletekben címmel. Angol és francia nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Publikációs lista

Kritikák, tanulmányok, publicisztikák

„Lassan kialszik a kép” (Kertész Imre: Sorstalanság filmforgatókönyv),Holmi, XIV.évf.7.
Szabadulás és ígéret, avagy a családtörténet hasznáról és káráról (Nyerges András:
Voltomiglan), Holmi, XV.évf.5.
„Akár a test emlékezetbe” (Báthori Csaba: Üvegfilm), Holmi, XVI.évf.9.
„Az élet édes tarkasága” (Hamvai Kornél: A prikolics utolsó élete), Holmi, XIV.évf.10.
A regény csele, (Spiró György: Fogság), XVII.évf. 11.
Ha egy téli éjszakán egy olvasó…(Parti Nagy Lajos: Hősöm tere), Kalligram, 3003/10.
A szabadulás reménytelensége (Pályi András: Megérkezés), Kalligram, 2004/6.
„És beszéld el fiaidnak” (Nádas Péter: Egy családregény vége), Kalligram, 2002/10.
Elnézhető (Németh Gábor: Elnézhető, látkép), Litera, 2003.02.25.
S/Paulus útja (Schein Gábor: Üveghal), Pannonhalmi Szemle, 2001/4.
A kísértetről. Marxtól Mózesig. (Jacques Derrida: Marx kísértetei) Pannonhalmi Szemle,
2001/3.
A sírásó nagymonológja (Kertész Imre: Kaddis egy meg nem született gyermekért),
Pannonhalmi Szemle, 2002/4.
Orfeusz visszanéz (Petri György: Összegyűjtött versek), Beszélő, 2004/4.
A megfelelő nap (Oravecz Imre: A megfelelő nap), Kritika, 2003.7-8.
Téli utazás (A 75. éves Sándor Iván köszöntése), Forrás, 2005. március.
Előszó (Balassa Péter Esterházy-írásairól), Forrás, 2005. december.
Színek és évek (Géczi János: Tiltott ábrázolások könyve I-II.), Új forrás, 2003. március.
Memo-ár, Vas István önéletírásáról, Jelenkor, 44.évf.7-8.
„Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”, Kultusz, figuráció és kulturális emlékezet
összefüggései Radnóti Miklós költészetében, Jelenkor, 45.évf. 3.
A megtalált szerep, (Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró szaka), Jelenkor, 46.évf. 5.
Az Azarel (Pap Károly: Azarel), Szép Literaturai Ajándék, 1998/4-1999/1.
Az élet és irodalom vendéglátóipari szempontból, (Cserna Szabó András: Fél hét), Korunk,
2002. szeptember.
Seherezádé, mint filológus (Géczi János: Dél), Alföld, 2001.november.
Gyermek a Műhelyben (A Műhely c. folyóirat gyerekirodalmi tematikus számáról),
Iskolakultúra, 2000/9.
„Vigan kimaradni a korból” (In memoriam Vas István), Iskolakultúra, 2001/1.
„Kölyökséged örökidőnyi” (Új forrás: Gyerekirodalom), Iskolakultúra, 2001/12.
Módszertani dilemmák (Arató László-Pála Károly tankönyvsorozat), Iskolakultúra, 2003/6-7.
Csutak tanítóévei (Mándy Iván: Csutak-tetralógia), Iskolakultúra, 2004/4.
Daloskönyv (Dalos György: Az Istenkereső), Múlt és Jövő, 1999/4.
Örökhétfői történetek (Kapecz Zsuzsa: Csudajó, gyönyörű az élet), Múlt és Jövő, 2000/2.
Nem a vér közössége köt össze bennünket (Lichtmann Tamás: Az igazságkereső Pap Károly),
Szombat, XVII.évf.4.
A kő marad (Kertész Imre: Kudarc) Szombat, XIV.évf. 12.
Helyettük. (Konrád György: Elutazás és hazatérés), Szombat, XV.évf.5.
Az izoláció ellen (publicisztika), Szombat, 2005/6.
A szerelem elveszett Izráele (publicisztika), Szombat, 2004/9.
Ábrahám Rigában, Szombat,2005/10.
„Igy lettem én a rönk meg a szél” (In memoriam Orbán Ottó), Élet és Irodalom, 47.évf. 36.
Ex libris (Thomka Beáta: Glosszárium, Sándor Iván: Drága Lív, Schein Gábor: Retus, George
Perec: Ellis Island), Élet és Irodalom, 48.évf.5.
Sír, hol kultúra süllyed el (Az askenázi zsidók ezer éve), Élet és Irodalom, 48.évf.16.
Ex libris (Enigma: Holocaust, 10.évf.37-38., dr.Nyiszli Miklós: dr.Mengele boncoló orvosa
voltam, Mezei András-Sós László-Kemény Éva: Remember! Emlékezz!, Sándor Iván: A
vizsgálat iratai), Élet és Irodalom, 48.évf.26.
Rocinante a napnyugta utáni fényben (Sándor Iván: Mikoriak a golyónyomok), Élet és
Irodalom, 49.évf. 19.
Ex libris (Gergely Ágnes, Jacob Taubes, Závada Pál, Radnóti Sándor), Élet és Irodalom,
50.évf. 1.
A Kertész életmű recepciótörténete, Buksz, 2003/2.
Buchenwald fölött az ég, Kertész Imre köszöntése, Magyar Narancs, 2002.okt.17.
Az isteni rész (A 60 éves Nádas Péter köszöntése), Magyar Narancs, 2002.okt.25.
Itt van újra (Kántor Péter: Lóstaféta), Magyar Narancs, 2002.dec.12.
Halálnapló (Simon Balázs: Parafakönyv), Magyar Narancs, 2002.nov.14.
Szilánkok egy ház romjai alól (Schein Gábor: Mordecháj könyve), Magyar Narancs,
2003.febr.20.
Belakható (Képes Gábor: Az élet egy nagy öröklakás), Magyar Narancs, 2003.márc.13.
Kényelem és tespedés (Cserna Szabó András: Félelem és reszketés Nagyhályogon), Magyar
Narancs, 2003. júl.10.
Otthon a csúcson (Konrád György: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor), Magyar Narancs,
2003.aug.21.
Nehéz hűség (Vas István: Azután I-II.), Magyar Narancs, 2003.okt.30.
„Minek a szív, ha úgy fáj” (Szép Ernő négy regénye), Magyar Narancs, 2004.márc.4.
Posa és Lear (Kornis Mihály: Pestis előtt), Magyar Narancs, 2004. ápr.15.
Mondhatlan űr (Gerlóczy Márton: Váróterem) Magyar Narancs, 2005, júl. 13.
Sosemvolt múlt (Grecsó Krisztián: Isten hozott), Magyar Narancs, 2005. nov.10.
A normativitás védelmében (in Laikus olvasás és populáris kultúra), L’Harmattan, Budapest,
2006, megjelenés előtt.
Beszéd közben (Szántó T.Gábor: Lágermikulás), Alföld, 2006/1


Tanulmányok kötetbeli megjelenése
Értelmezések az elmúlt századból, Sensus füzetek, Jelenkor, Pécs, 2002.
Cselekményesítés, történelmi tapasztalat és a fenséges művészete in Scheibner Tamás és
Szűcs Zoltán Gábor szerk, Az értelmezés szükségessége, L’Harmattan, Budapest, 2002.
Orfeusz.visszanéz in Fenyő D. György szerk, Az örökhétfőtől a napsütötte sávig,
Előszó Balassa Péter Esterházy Péterről szóló írásait összegyűjtő kötethez (szerk.: Tóth-
Barbalics István), Balassi Kiadó, 2005, a teljes változat: Előszó, Forrás, 2005/12.

Szerkesztői tevékenység
Laikus olvasás és populáris kultúra, L’Harmattan, Budapest, 2005, megjelenés előtt.
(társszerk.: Vaderna Gábor, Loránd Zsófia, Scheibner Tamás)

Könyvek
Buchenwald fölött az ég, Kertész Imre, Kijárat, Budapest, 2003.
„Az angyal a részletekben…” Kalligram, Pozsony, 2004.

Hivatkozások megjelent publikációira

Ambrus Gábor: A jelként elgondolt élet, Irodalomtörténet, 2003/3.
Bárány Tibor: Folytonosság és változás, Jelenkor, 2004/5.
Bengi László: A köztes lét kárhozatos kegyelme, Literatura, 2003/1.
Faragó Kornélia: Az idegenség alakzatai, Hungarológiai Közlemények,2002/2
Gerold László: Iszapbirkózás, Hungarológiai Közlemények, 2002/2.
Harkai Vass Éva: A fikció változatai és a determinált identitás Kertész Imre elbeszélő
prózájában, Hungarológiai Közlemények, 2002/2.
Horváth Kornélia: A regény, mint novella. Sorstalanság, Alföld, 2004/11.
Horváth Péter: Holocaust, túlélés, genealógia, genezis.www.bibl.u-szeged.hu/fil/hit/horvath.htm.
Hózsa Éva: Felöltött, száműzhető és fölösleges inkognitók, Hungarológiai Közlemények,
2002/2.
Kálmán C.György: Csalárd regény (újraolvasás), Jelenkor, 2002/4.
Kálmán C.György: Szórul szóra így igaz, Jelenkor, 2003/7-8
Kaposi Dávid: Egy diákcsíny margójára, Irodalomtörténet, 2003/3.
Kaposi Dávid: Kertész kontra Kertész, Thalassa, 2003.
Kaposi Dávid: Sohase voltunk vallásosak: Válasz Vári Györgynek, in Vaderna Gábor,
Scheibner Tamás, Vári György, Loránd Zsófia: Laikus olvasás és populáris kultúra, Budapest,
L’Harmattan, 2006, előkészületben.
Kisantal Tamás:
Az extremitás történetisége. Art Spiegelman: Maus.
www.szazadveg.hu/kiado/szveg/kisantal.doc. Elhangzott április 17-én Pécsett az „Új
perspektívák a történettudományban” című konferencián.
Komáromi Gabriella: A kutatás dilemmái, Tiszatáj, 2002/12.
Molnár Sára: A textuális én változásai. Idegenség, irónia és szentség Kertész Imre
prózájában, megjelenés előtt a Koinonia Kiadónál.
Németh Zoltán: Szociográfiai scince fiction Cserna Szabó András: Félelem és reszketés
Nagyhályogon, A széttartás alakzatai, Kalligram, Pozsony, 2004.
Sándor Iván: Meddig tart egy közös séta, Jelenkor, 2003/12.
Scheibner Tamás: Mítosz és ideológia, Jelenkor, 2004/5.
Schein Gábor: A radikális modernség konzervatív változata, Irodalomtörténet, 2003/3.
Schein Gábor: Összekötni az összeköthetetlent, in Az értelmezés szükségessége, L’Harmattan,
Budapest, 2002.
Szilágyi Zsófia: Szöveg-világ-irodalom, Alföld, 2004/7.
Szirák Péter: Sorstalanság, Esszék, in Kertész Imre, Kalligram, Pozsony, 2003,
Szűcs Zoltán Gábor: Neomodern költészet, Alföld, 2003/12.
Thomka Beáta: Sorstalanság, Glosszárium, in Glosszárium, Csokonai Kiadó, Debrecen,
2003.
Urbanik Tímea: Az íratlan olvasatának nyomai a történetek között. Mészöly Miklós: Saulus,
Nádas Péter: Egy családregény vége, Bárka, 2005/2.
Visky András: Ki beszél? Jelenkor, 2005/1.

Kritikák megjelent írásairól

Buchenwald fölött az ég, Kertész Imre című kötetről:
Bárány Tibor: Vári György, Buchenwald fölött az ég, Irodalomtörténet, 2004/2.
Csáki Márton: Hárman Kertészről, Szombat, 2004/4.
Gács Anna: Belemerül - eltávolodik, Élet és Irodalom, 47. évf. 24. szám
Mikola Gyöngyi: Egyszemélyes kisebbség, Jelenkor, 47.évf. 5. szám
Nagy Sz. Péter: Holocaust vagy Soa. Két monográfia Kertész Imréről, Kritika,
2003.november
Selyem Zsuzsa: A felülírt tapasztalat, Alföld, 2005/2.
Takáts József: Citrom Bandi védelmében, Jelenkor, 47. évf. 5. szám

Az értelmezés szükségessége című kötetben szereplő, szintén Kertész Imrével foglalkozó
írásról:
Ambrus Gábor: A jelként elgondolt élet, Irodalomtörténet, 2003/3.
Bányai János: Az értelmezés szükségessége, Hungarológiai Közlemények,2002/2.szám
Kálmán. C. György: Kertész közöttünk, Élet és Irodalom, 46.évf. 50. szám
Szilágyi Zsófia: Kertész meg-jelenítése, Jelenkor, 47.évf.5.

Örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről című kötetben
szereplő írásról:
Kántor Péter: Szeretném, ha tudnák, miket gondolok közben, Élet és Irodalom, 49.évf. 7. szám

Az angyal a részletekben című, válogatott írásaimat tartalmazó kötetről:
Keresztesi József: A meghívás fennáll, Élet és Irodalom, 49.évf.1.szám